We, the people … – Mi, ljudje … Noi, i popoli …

oci

ENGLISH

About a month ago I noticed for the first time something in my daughter`s eyes I have never noticed before. It is interesting how we look at each other, but never notice anything special until the right moment comes, when we don’t just look, but also see.Anyway, what I saw was the difference between Luna’s and her Luci`s eyes. Luna is a 35 kg heavy black long-haired mutt dog, which has genes of golden retriever too. Her fur takes the biggest part of her weight, which she gladly leaves everywhere around the house. Anyway, the difference between their eyes is actually the size of visible sclera. At people it is easier to see it while at dogs, cats and other animals is hardly any sclera seen, and also at primates. Why is it so?

I went to search about it on internet and found interesting things. People communicate (also) with eyes. Since always. No matter what we think about ourselves, people are fragile and weak, in comparison to other animals on this planet. It has been like that since forever. Human babies are born weak and they depend completely o their moms for a long period. We are neither very fast, nor have we strong claws and thick warm fur on our bodies. Our biggest advantages are our mind, creativity and ability of cooperating. And eyes with visible sclera are one of the qualities, which we developed for survival.

We communicate with our eyes about what interests us – whatever our eyes watch, there is also our attention. That way of communication is older than the speech. It is interesting that also other primates communicate with eyes, but in a different way – the never turn they eyes only, but the entire head turns in a direction where the look is pointed. We, people, turn our eyes, but not necessarily also our head. We understand apes communication – if the gorilla looks at the ceiling by turning moving the head up, we will follow with a look. If the human looks at the ceiling, the gorilla will look in gthat direction as well, but only if we turn our head towards the ceiling as well. However, if we turn only our eyes towards the ceiling, the gorilla won’t understand it. In that way people are unique.

In that way we were able to communicate in a way other animals could’t understand. We are born with this special ability. It is not gained as speech is, but it is inherited, a basic, vitally important quality. With it we were able to communicate while other species didn’t understand us, so even in front of other members of other species we were able to communicate between ourselves.

And that’s why we, people, have visible scleras, which is a unique ability – and because of that we know what a person observes and watches. It also works in the dark. Or in the light of the fire, and in a twilight of prehistoric caves.

What I wanted to tell with this story is…

… that there is always something, which we haven’t see yet, even if we looked at it or observed it every day…

…that humans are all the same…

…that we are unique…

…and connected…

…that we have developed admirable solutions through decades…

…that we knew how necessary and important are communication, cooperation, connection…

…that we have an intellect with which we came really far as a specie…

It depends on us if we will be able to cherish and to strive for keeping it. Intellect is our biggest treasure.

SLOVENSKO

Pred kakšnim mesecem ali dvema sem ob pogledu na hči, ki je prišla po stopnicah v dnevno sobo, v njenih očeh prvič opazila zelo očitno, a nikoli prej opaženo stvar. Zanimivo je, kako lahko gledamo, pa ne opazimo. Do določenega trenutka, ko nas nekaj prešine in ne le gledamo, končno tudi vidimo.Kakorkoli, to kar sem videla, je bila razlika med njenimi in Luninimi očmi. Luna je 35 kg težka črna dolgodlaka mešanka z zlatim prinašalcem. Velik del njenih 35 kil odpade na dolgo dlako, ki jo z veseljem oddaja po hiši. Razlika med njunimi očmi pa je v tem, da so pri ljudeh zelo dobro vidne beločnice, pri psih, mačkih in drugih živalih pa niti približno ne tako očitno. Niti pri primatih, nam najbližjih sorodnikih. Zakaj?

Šla sem brskat in našla zanimive stvari. Ljudje komuniciramo (tudi) z očmi. Od nekdaj. Ne glede na to, kakšno laskavo mnenje imamo o sebi, smo ljudje dejansko izjemno krhka, šibka bitja v primerjavi z ostalimi bitji na tem planetu. Tako ni šele danes, tako je od nekdaj. Naši potomci so še dolgo po tem, ko pridejo na svet, nemočni in povsem odvisni od mame. Nismo niti posebno hitri, niti posebno močni. Nimamo ostrih krempljev, niti goste tople dlake. Naša največja prednost je naš razum, kreativnost in sposobnost sodelovanja. In oči z vidnimi beločnicami so še ena od stvari, ki smo jih razvili za to, da smo lahko preživeli – in se razvili tako zelo, kot smo se.

S pogledom komuniciramo o tem, kar nas zanima – kamor gledajo oči, tam je tudi naša pozornost. Ta način komuniciranja, z očmi, je starejši od govora. Zanimivo je, da se tudi ostali primati sporazumevajo z očmi, a nekoliko drugače – pri njih pogledu vedno sledi obrat glave, pri nas to ni nujno. Mi njihovo govorico razumemo – če gorila pogleda proti stropu, ji bomo sledili s pogledom. Če bo človek pogledal navzgor, mu bo s pogledom sledila tudi opica, a le, če bo v strop obrnil tudi glavo. Če pa bo v določeno smer obrnil le oči, glava pa bo ostala pri miru, gorila tega ne bo razumela. To sposobnost, da vemo, kam gledamo, tudi če glava ostane pri miru, imamo le ljudje. Tako smo se lahko sporazumevali, ne da bi nas druga živa bitja razumela. V tem smo vsi ljudje enaki. Sposobnost imajo že dojenčki – ni pridobljena kot govor, ampak je vgrajena, podedovana, ker je nujna, osnovna, življensko pomembna lastnost. Z njo smo se lahko sporazumevali, ne da bi nas pripadniki drugih vrst razumeli. Tako smo se lahko vpričo njih, ali v temi, in v popolni tišini, dogovarjali. Spletkarili, če že hočete :).

In zato imamo vidne beločnice – zaradi njih vemo, kam je usmerjen pogled. Deluje tudi v mraku. Ali v soju ognja, in v poltemi prazgodovinskih jam.

Kaj bi rada povedala s to zgodbo …

… to, da je vedno še kaj, kar še nismo videli, čeprav smo to vsak dan gledali …

… da smo vsi ljudje enaki …

… da smo edinstveni …

… da smo povezani …

… da smo skozi tisočletja razvili občudovanja vredne rešitve …

… da smo vedeli, kako nujna in pomembna je komunikacija, sodelovanje, povezovanje …

… da imamo razum, zaradi katerega smo kot vrsta lahko prišli tako daleč.

Od nas je odvisno, ali ga bomo sposobni ceniti in se trudili, da ga obdržimo. Razum je naše največje bogastvo.

ITALIANO

Circa un mese fa ho notato per la prima volta in mia figlia, che giunse in salotto, un’ovvia qualità che non avevo mai notato prima d’allora. È interessante come ci rivolgiamo lo sguardo, ma non notiamo mai niente di speciale, fino al giusto momento, quando non solo ci vediamo, ma anche guardiamo.Comunque, ciò che ho visto era la differenza tra gli occhi di Luna e i suoi. Luna è un cane dal pelo nero, di razza mista, che pesa 35 kg, e ha geni derivanti anche dal Golden Retriever. La maggior parte del suo peso è distribuito nel suo pelo, che lascia gentilmente in ogni parte della casa. Ma per tornare al discorso di prima, la differenza tra i loro occhi è insita nelle dimensioni della sclera. È semplice osservarla nelle persone, mentre nei cani, gatti o altri animali, anche nei primati, è molto più difficile. Ma perché?

Ho cercato una risposta su internet e ho trovato delle informazioni interessanti. Le persone hanno sempre comunicato (anche) con gli occhi. Da sempre. Non importa ciò che pensiamo di noi stessi, le persone sono fragili e deboli, comparate agli altri animali di questo pianeta. E così è sempre stato. Anche i nostri discendenti, quando nascono, sono deboli e completamente dipendenti dalle loro mamme per un lungo periodo. Non siamo neanche particolarmente veloci, né abbiamo forti artigli né caldi o densi peli nel nostro corpo. Le nostre maggiori priorità sono la mente, la creatività e l’abilità di cooperare. E occhi con la sclera visibile sono una delle qualità che abbiamo sviluppato per la sopravvivenza.

Con lo sguardo comunichiamo ciò che ci rende interessati, ovunque gli occhi guardino si trova anche la nostra attenzione. Questo modo di comunicare è più antico della parola. È interessante che anche altri primati comunichino con gli occhi, ma in una maniera differente, infatti, quando loro muovono gli occhi, c’è sempre uno spostamento della testa nella direzione ove lo sguardo è puntato, ma noi non siamo obbligati a muovere la testa. Noi riusciamo a comprendere la loro comunicazione, infatti, se un gorilla guarda il soffitto muovendo la testa verso questo, anche il secondo gorilla volgerà lo sguardo verso il soffitto, ma solamente se lo sguardo del primo gorilla è accompagnato dal movimento della testa. Tuttavia, se l’umano guarda solo con gli occhi il soffitto, il gorilla non capirà. Questo è comprensibile solo agli umani. Con questa abilità eravamo capaci di comunicare ciò che abbiamo sempre avuto fin dalla nostra nascita. Non è una qualità generata come la comunicazione verbale, ma è ereditata, basica, vitale ed importante. Con ciò siamo stati capaci di comunicare mentre le altre specie non ci comprendevano. Pertanto, anche davanti ad altri membri di altre specie, eravamo capaci di “parlare” segretamente.

Ed ecco perché abbiamo sclere visibili. A causa della visibilità della sclera, sappiamo ciò che una persona osserva e vede. E funziona anche nell’oscurità, o alla luce del fuoco, e nel crepuscolo di una preistorica caverna.

Ciò che voglio dire con questa storia…

è che c’è sempre qualcosa che non vediamo, anche se tentiamo di percepirlo ogni giorno…

che gli umani sono uguale…

…che siamo unici…

e connessi…

che abbiamo sviluppato delle ammirabili soluzioni attraverso le decadi…

che sappiamo quanto necessario e importante sono la comunicazione, la cooperazione, la connessione…

che abbiamo un intelletto col quale siamo progrediti, come specie…

Dipende solo da noi la capacità di amare e sforzarci di mantenerlo. L’intelletto è il nostro più grande tesoro.

Objavo o beločnicah sta v angleščino in italijanščino prevedla Lucija Januš in Leonardo Baglini. Hvala, draga moja!

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s