Archive | maj 2014

What makes people happy? / Kaj osrečuje ljudi?

IMG_2159

Kaj te osreči? Veš, kaj je to? O tem je nujno treba razmišljat, preprosto zato, ker je biti srečen osnovna človekova potreba … in ena od treh neodtujljivih človekovih pravic, poleg pravice do življenja in svobode. Masaji iz Kenije nimajo vodovoda, stranišč in elektrike, njihov letni dohodek pa je 300 dolarjev. Stene svojih domov obložijo z „ometom“ iz kravjekov, ker vonj tako pripravljene stenske obloge odganja leve. In vendar s svojim življenjem niso prav nič manj zadovoljni kot 400 najbogatejših Američanov s Forbesove lestvice najbogatejših – pa čeprav slednji živijo v 300 m2 velikih stanovanjih, okrašenih z vitražnim steklom, francoskimi okni, kuhinjskimi pulti iz apnenca, savnami, vinskimi kletmi, in plavalnimi bazeni olimpijske velikosti. Trditev je vzeta iz “Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being,” razprave, ki sta jo pripravila psihologa Ed Diener in Martin E. P. Seligman. Na lestvici od 1 do 7, pri čemer je 1 „izjemno nezadovoljen“, 7 pa „izjemno zadovoljen“, so tako Masaji, Inuiti s severa Grenlandije in najbogatejši Američani – vsi dosegli enako oceno: 5,8.

Vprašanje za razmislek: „Kaj torej osrečuje človeka?“ Kaj osreči tebe?

——————————————————————————————————————————————————————————————-

What makes you happy? Do you know what that is? Don`t you ever forget to think about that … because happiness is the most profound human need … and one of three unalienable human rights, besides life and liberty. The Maasai people of Kenya don’t have running water, toilets, or electricity, and their per capita income is $ 300 a year. They use cattle dung as plaster in building their homes because the scent helps repel lions, which dislike it, from venturing too close. And yet they are as happy with their lives as Forbes’ magazine’s “400 richest Americans” are with theirs — even though the latter may live in 10,000-square-foot palaces with stained glass windows, French patio doors, limestone kitchen counter tops, spas, wine cellars, and Olympic-sized swimming pools.

This assertion comes from “Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being,” a report done by psychologists Ed Diener and Martin E. P. Seligman. On a scale of 1 to 7, where 1 is “extremely dissatisfied,” 4 is “neutral,” and 7 means “extremely satisfied,” the Maasai, the Inuit of northern Greenland, and the wealthiest Americans all scored 5.8.

Some food for thought: „So, what does make people happy?“ What makes you happy?

Source: http://www.freewillastrology.com/horoscopes/sagittarius.html